Będzie nowa linia kolejowa przez Chorzów Batory?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zgłosiła projekty w ramach rządowego programu „Kolej Plus”. Wśród nich jest nowe połączenie Gliwic z Katowicami przez Rudę Śląską Kochłowice i Chorzów Hajduki.

Dworzec batory

Z terenu GZM do programu „Kolej Plus” zgłoszono łącznie 15 projektów. Wśród nich znalazło się sześć projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami oraz dziewięć punktowych, które mają poprawić funkcjonowanie kolei w ramach jednej gminy. Łączny koszt wszystkich zgłoszonych projektów to ok. 1,7 mld zł, a szacowany wkład własny, który sfinansuje Metropolia to ponad 200 mln zł. Jak zapewnia GZM złożone wnioski wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej.

– Wszystkie zgłoszone projekty były konsultowane z gminami, a Metropolia zapewniła wsad merytoryczny do wniosków. Otrzymanie dofinansowania pozwoli nam płynnie przechodzić z fazy planowania do realizacji inwestycji – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odpowiedzialny za transport.

Zgłoszono projekt alternatywnego połączenia Gliwice – Katowice z przystankiem Chorzów Hajduki

Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in.: odbudowa linii kolejowej w Pyskowicach, stworzenie nowego połączenia z Bytomia do Rudy Śląskiej czy zwiększenie przepustowości na trasie Katowice – Orzesze. Nowe połączenie mogą zyskać także mieszkańcy Chorzowa Batorego – zgłoszono także wniosek „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 165 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald”. Chorzowski przystanek tego połączenia zlokalizowany na być w okolicach Niedźwiedzińca.

Złożone przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zostaną ocenione przez PKP PLK. Lista tych, które zakwalifikowały się do II etapu zostanie ogłoszona najpóźniej w grudniu, a wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu „Kolej Plus”. Realizacja inwestycji potrwa do 2028 roku.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon