Będą podwyżki czynszów? Miasto rozpoczyna weryfikację dochodową najemców

Chorzów Stare Osiedle

W Chorzowie rozpoczyna się weryfikacja dochodów najemców zajmujących mieszkania komunalne. Od wyniku takiej analizy będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu.

Obowiązek weryfikacji dochodów najemców mieszkań komunalnych nałożyła na miasto nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która weszła w życie 21 kwietnia 2019 roku. Dotyczy to osób, które podpisały umowę najmu po tym terminie, a od wyniku tej weryfikacji będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu. 

Zgodnie z ustawą taka nowelizacja ma się odbywać nie częściej jak co dwa i pół roku. Jak informuje chorzowski magistrat lokatorzy, którzy zawarli umowy najmu po wejściu w życie nowelizacji ustawy, będą wzywaniu do Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów. Tam będą musieli złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy.

W jakich przypadkach będą podwyżki czynszu?

- W przypadku, gdy suma dochodów przekroczy próg dochodowy ustalony uchwałą nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. uzasadniający oddanie w najem lokalu komunalnego, najemca otrzyma podwyżkę czynszu w wysokości ustalonej zgodnie ze wzorem wynikającym z art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów – czytamy w komunikacie UM Chorzów.

Zgodnie z tą uchwałą wysokość miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniająca oddanie w najem lokalu komunalnego o czynszu regulowanym, określono jako:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie niższa niż 100% najniższej emerytury i nieprzekraczająca 200% najniższej emerytury
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie niższa niż 75% najniższej emerytury i nieprzekraczająca 150% najniższej emerytury
  • w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności, wysokość dochodu nie może być wyższa niż 225% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
- Jeżeli najemca nie złoży deklaracji o wysokości dochodów w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, czynsz może zostać podwyższony do kwoty 8% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku – dodają urzędnicy z Chorzowa.

Z weryfikacji dochodów wyłączeni zostali najemcy lokali socjalnych i zamiennych, a także osoby, które objęły lokal po zmarłym najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego oraz osoby, które zawarły umowy najmu w wyniku zamiany lokali z publicznego zasobu mieszkaniowego.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Drzwi klucze

Nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

Maciejkowice Osiedle Robotnicze

Wyremontowano osiedle robotnicze w Maciejkowicach

Maciej Franta przed Villą Reden

Rozmowa z Maciejem Frantą - projektantem Villi Reden

Chorzow rynek urzad miasta

Umów wizytę online. Internetowa rezerwacja w Urzędzie...

Porodowka chorzow

Chorzów: Porodówka jednak zawiesza działalność!

Andzej kotala briefing

Prezydent Kotala: Akcja CBŚP w Chorzowie to atak polityczny!

Porodowka chorzow

Chorzowska porodówka nie przerwie działalności!