Będą podwyżki czynszów? Miasto rozpoczyna weryfikację dochodową najemców

W Chorzowie rozpoczyna się weryfikacja dochodów najemców zajmujących mieszkania komunalne. Od wyniku takiej analizy będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu.

Chorzów Stare Osiedle

Obowiązek weryfikacji dochodów najemców mieszkań komunalnych nałożyła na miasto nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która weszła w życie 21 kwietnia 2019 roku. Dotyczy to osób, które podpisały umowę najmu po tym terminie, a od wyniku tej weryfikacji będzie zależała ewentualna podwyżka czynszu.

Zgodnie z ustawą taka nowelizacja ma się odbywać nie częściej jak co dwa i pół roku. Jak informuje chorzowski magistrat lokatorzy, którzy zawarli umowy najmu po wejściu w życie nowelizacji ustawy, będą wzywaniu do Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów. Tam będą musieli złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, uzyskanych w okresie ostatnich trzech miesięcy.

W jakich przypadkach będą podwyżki czynszu?

- W przypadku, gdy suma dochodów przekroczy próg dochodowy ustalony uchwałą nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. uzasadniający oddanie w najem lokalu komunalnego, najemca otrzyma podwyżkę czynszu w wysokości ustalonej zgodnie ze wzorem wynikającym z art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów – czytamy w komunikacie UM Chorzów.

Zgodnie z tą uchwałą wysokość miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniająca oddanie w najem lokalu komunalnego o czynszu regulowanym, określono jako:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie niższa niż 100% najniższej emerytury i nieprzekraczająca 200% najniższej emerytury
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie niższa niż 75% najniższej emerytury i nieprzekraczająca 150% najniższej emerytury
  • w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności, wysokość dochodu nie może być wyższa niż 225% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
- Jeżeli najemca nie złoży deklaracji o wysokości dochodów w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, czynsz może zostać podwyższony do kwoty 8% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku – dodają urzędnicy z Chorzowa.

Z weryfikacji dochodów wyłączeni zostali najemcy lokali socjalnych i zamiennych, a także osoby, które objęły lokal po zmarłym najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego oraz osoby, które zawarły umowy najmu w wyniku zamiany lokali z publicznego zasobu mieszkaniowego.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon